Yolumuz Devrim Yolu !
Faşizme Kapitalizme Emperyalizme ve Her Türden Gericiliğe Karşı Yolumuz Devrim Yolu !

Sosyalizm

Sosyalizm, en basit tabiriyle üretim araçlarındaki özel mülkiyetin kaldırılması, kar amaçlı değil, toplum için üretimdir.

Sosyalizmde, ''herkesten yeteneğine göre, herkese emeği kadar'' ilkesi uygulanır.

''Kapitalist toplumda, şeyler elberliğiyle işletilir ve elbirliğiyle 
yapılır, ama bunlar, yapanların ortaklaşa malı(mülkü) değildir. Makineyi 
kullananlar, onun sahibi olmadığı gibi, sahipleri de makineleri 
kullanmazlar.

Kapitalist toplumun çelişkisi de burada yatar: üretim, toplumsal olduğu, 
kollektif çaba ve emeğin bir sonucu olduğu halde, ürünün mülkiyeti, özel, 
bireyseldir. Toplumsal olarak üretilen ürünler, üretenlere ait olmayıp, 
üretim araçlarınının sahiplerinin, kapitalistlerin malıdır.

Bunun çaresi ortadadır: üretimin toplumsallaştırılmasının, üretim araçları 
özel mülkiyetinin toplumsallaşması ile birleştirmek.

Bireysel kar için bireysel çaba yerine, kollektif yarar için kollektif çaba 
olacaktır.

Kumaş para kazanmak için değil, insanlara giysi sağlamak için yapılacaktır, 
bütün öteki mallar da öyle.

İki çeşit özel mülkiyet vardır: Niteliği gereği kişisel olan mülkiyet: 
kişisel tatmin için kullanılan tüketim malları. Bir de kişisel nitelikte 
olmayan özel mülkiyet türü vardır.: üretim araçları mülkiyeti. Bu tür 
mülkiyet kişisel tatmin için değil tüketim mallarının üretimi için
kullanılır.

Sosyalizm birinci çeşit özel mülkiyeti, diyelim ki, giydiğiniz elbiseleri 
elinizden almak değildir, ikinci tür özel mülkiyeti, yani elbiseyi yapan 
fabrikayı almak demektir''

Yani Marx'ın dediği gibi: ''her türlü özel mülkiyeti kaldırmak değil, üretim 
araçlarının özel mülkiyetini kaldırmak...''

''Sosyalistler, Azınlığın elindeki üretim araçlarının özel mülkiyetini 
kaldırarak, tüketim araçlarında çoğunluk için daha fazla özel mülkiyeti 
sağlar.

Engels şöyle der: ''toplumun üyelerinin onda dokuzu için özel mülkiyet fiilen yoktur. 
bir toplumda özel mülkiyet, bu onda dokuz için yok olduğundan vardır.''

Sosyalizmde, işçiler tarafından üretilmiş olup da kapitalistin karı 
biçiminde ellerinden alınan servet, daha fazla özel mülkiyet, yani daha çok 
elbise, daha çok mobilya, daha fazla yiyecek-içecek, daha fazla sinema bileti 
satın alabilmeleri için gene işçilerin olur.

Kullanma ve eğlence için daha fazla özel mülkiyet vardır ama ezme ve sömürü 
için özel mülkiyet araçalarına sahip olmak yoktur. İşte sosyalizm budur''.