Yolumuz Devrim Yolu !
Faşizme Kapitalizme Emperyalizme ve Her Türden Gericiliğe Karşı Yolumuz Devrim Yolu !

Marksizm

Marksizm,kelime anlamı olarak, Marks'ın görüş ve öğretilerinin sistemi demektir.

''Proletaryanın kurtuluş hareketinin bilimsel teorisi olan Marksizm, karmaşık bir bütün olan somut gerçekliğin çeşitli boyutlarını, sistemli bir biçimde açıklamaya çalışan genel bir teoridir. Bu genel teorinin belirleyici olanı, elbette devrim teorisidir. 

Marksist teorinin görevi, varolan somut tarihi koşullardaki sınıf mücadelesinin politik ihtiyaçları tarafından belirlenir. Marks ve Engels, serbest rekabetçi kapitalizmi çözümlemişler ve onun hareket kanunlarını formüle etmişlerdir.''